หัวเรื่องภาวะเศรษฐกิจและหัวเรื่องแง่เศรษฐกิจมีการใช้สับสน ควรศึกษาการใช้หัวเรื่องทั้งสองคำนี้จากคู่มือให้ละเอียด

Advertisements
Posted by: dpgtum | March 12, 2009

หัวเรื่องสับสน

หัวเรื่องย่อยที่มักใช้สับสน 

 คำว่า การบริหาร กับคำว่า การจัดการ

หัวเรื่องย่อยคำว่า การบริหาร ใช้ตามหลังประเภทและชื่อของหน่วยงาน

หัวเรื่องย่อยคำว่า การจัดการ ใช้ตามหลังประเภทของอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตและทรัพยากร

คำว่า ภาวะเศรษฐกิจ และ แง่เศรษฐกิจ

หัวเรื่องย่อยคำว่า ภาวะเศรษฐกิจ ใช้ตามหลังชื่อภูมิภาค ประเทศ เมือง ฯลฯ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอาชีพ

    (ระวังไม่ใช่ตามหลังชื่อภูมิศาสตร์  ตัวอย่างที่ไม่ถูกคือ ภูเขา — ภาวะเศรษฐกิจ อ่าวเปอร์เซีย — ภาวะเศรษฐกิจ)

หัวเรื่องย่อยคำว่า แง่เศรษฐกิจ ใช้ตามหลังหัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง

Posted by: dpgtum | March 12, 2009

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

« Newer Posts

Categories