Posted by: dpgtum | December 4, 2009

หัวเรื่องท่าเรือ

vtls000285101

  245 \a แม่น้ำโขงกับการใช้เส้นทางแม่น้ำในการขนส่งสินค้า

  650 \a สินค้า \x การขนส่ง \z แม่น้ำโขง.

  651  \a ท่าเรือเชียงของ.

 **** บทคึวามนี้เขียนถึงการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำโขง และเขียนถึงท่าเรือต่างๆทั้งของไทยและของจีน อีกหลายแห่งได้แก่

ท่าเรือเชียงรุ่ง (จีน) 

ท่าเรือกวนเหล่ย (จีน) 

ท่าเรือซือเหมา (จีน) 

ท่าเรือเชียงแสน (เชียงราย)

           และควรเพิ่มหัวเรื่อง การขนส่งทางน้ำ– แม่น้ำโขง  และเพิ่มหัวเรื่อง แม่น้ำโขง

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: