Posted by: dpgtum | December 4, 2009

หัวเรื่องที่ไม่สื่อความหมาย

รัฐธรรมนูญ –การเลือกตั้ง

ไทย — วิเคราะห์

น้ำอัดลมในเด็ก

เป็ปซี่– การแข่งขัน

นมผง — อายุ 4 เดือน

แม่น้ำเจ้าพระยา — การดำเนินชีวิต.

การดำเนินชีวิต — แม่น้ำเจ้าพระยา.

ผจญภัย — น้ำ.

วัคซีน — การป้องกัน **ดูคำอธิบาย คำว่า การป้องกัน ในคู่มือ

โทรศัพท์เคลื่อนที่อันตราย

น้ำนมในโรงเรียน — การจัดซื้อ

ดีแทค (บริษัท)   ** ดีแทคเป็นบริษัทหรือไม่

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: